Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace
Class
Teacher
Classroom
Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Uhříčková Simona
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:50 - 11:35
5
12:00 - 12:45
6
12:55 - 13:40
7
14:10 - 14:55
8
15:00 - 15:45
Mon 17/6
5.B celá
24
Čj
5.B celá
24
M
5.B celá
22
Hv
6.B celá
22
Hv
2Phv
2Pze
2Phv
2Pze
Suplovací pohotovost Poh
Tue 18/6
5.B celá
24
M
5.B celá
24
Čj
5.B celá
24
Čs
5.B celá
24
Čj
2Phv
2Pze
2Phv
2Pze
2Phv
2Pze
2Phv
2Pze
Wed 19/6
5.B celá
24
Čj
5.B celá
TV1
Tv
5.B celá
24
M
7.A celá
22
Hv
5.B celá
24
Čj
7.B celá
22
Hv
2Pze
Thu 20/6
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
Fri 21/6
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
Powered by